Proefcentrum Sierteelt (B)

Nieuwbouw van een modern onderzoeksstation voor de sierteelt in België.

Expertise: Bouw
Teelt: Sierteelt
Land:
Locatie: Destelbergen

Proefcentrum Sierteelt (B)


Nieuwbouw van een modern onderzoeksstation voor de sierteelt in België.

Werkzaamheden

De 4.770 m² proefserres zijn uitgerust met innovatieve technologieën die het gebruik van kostbare grondstoffen zoals energie en water reduceren. De 32 compartimenten hebben een volledig afzonderlijke sturing voor klimaat, scherming, verluchting, belichting, watergift,… en bieden ruimte voor diverse proeven en demonstraties voor de sierteelt. De kleinste compartimenten (36 m²) laten toe om kennis op te bouwen rond nieuwe innovatieve technieken, terwijl de grotere compartimenten (116 tot 230 m²) de mogelijkheid bieden om praktijkgericht onderzoek en demonstraties op grotere schaal uit te voeren. Daarnaast wordt ook een compartiment ingericht voor meerlagenteelt, waarbij gefocust wordt op energiebesparing door meerdere lagen van de teelt in een sterk geïsoleerd, daglichtloos compartiment onder te brengen en te telen onder LED-verlichting.

Het kantoorgebouw van 700 m² is een voorbeeld voor het integreren van groen in kantoorcomplexen en dichtbebouwde gebieden in Vlaanderen, waar de aanwezigheid van meer groen een positieve impact zal hebben op onze gezondheid en het leefmilieu. Het nieuwe gebouw heeft zowel binnen als buiten een groenwand, waarmee een mooi groeneffect gecreëerd wordt op een zeer kleine grondoppervlakte. Ook tonen de daktuin en de aankleding van de ruimtes met planten hoe groenvoorzieners grijze ruimtes kunnen omvormen in een groene en prettige werkomgeving.

Tegelijk werd het oud kantoorgebouw omgevormd tot een educatief centrum met voldoende ruimtes voor studiedagen, opleidingen en andere voorlichtingsactiviteiten. Deze zijn ook beschikbaar voor de sector. Zo wordt het PCS meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen uit de sierteelt- en groensector in Vlaanderen.

bron en lees meer op: www.pcsierteelt.be